دوستت دارم فقط همین

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دوستت دارم فقط همین

 

روزی زنی به شوهرش گفت: امروز مقاله ای خواندم در یک مجله برای بهبود رابطه زناشویی حاضری امتحانش کنیم؟!مرد گفت: بله حتما.زن گفت: در مقاله نوشته بود هر کدام ما یک لیست جداگانه از چیزهایی که دوست نداریم طرف مقابل انجام دهد یا تغییراتی که دوست داریم در همسرمان رخ دهد تهیه کنیم و بعد از یک روز فکر کردن و اصلاح آن روز بعد آن را به همسرمان بدهیم.شوهرش با لبخند پاسخ مثبت داد و کاغذی برداشت و به اتاق نشیمن رفت و زن هم به اتاق خواب رفت و شروع به نوشتن کرد.

صبح روز بعد هنگام خوردن صبحانه زن به همسرش گفت:حاضری شروع کنیم؟و سپس گفت: من اول شروع کنم؟شوهرش گفت: باشه شما شروع کن.زن چند ورق کاغذ درآورد که لیست بلندبالایی در آنها نوشته بود و شروع به خواندن کرد: عزیزم من دوست ندارم شما...و همینطور ادامه داد از کارهای کوچک و بزرگی که همسرش انجام میدهد و او را اذیت می کند.مرد سکوت کرده بود و همسرش همچنان لیستی از تغییراتی که باید شوهرش در خود ایجاد می کرد را میخواند تا اینکه زن احساس کرد همسرش ناراحت شده است و پرسید: عزیزم دوست داری ادامه بدم؟مرد گفت: اشکالی نداره عزیزم شما ادامه بده!

 

بالاخره لیست زن تمام شد و به شوهرش گفت: حالا تو شروع کن.مرد کاغذی از جیبش درآورد و گفت: دیروز خیلی فکرکردم و از خودم پرسیدم که دوست دارم چه تغییراتی در تو ایجاد کنم. هر چقدر فکر کردم حتی یک چیز هم به ذهنم نرسید چون تو رو همینجور که هستی قبول کرده ام!سپس کاغذ راکه سفید سفید بود به زنش نشان داد و ادامه داد از نظر من تو در نقص هایت کاملا بی نقصی! زن بغض کرده بود و شوهرش ادامه داد من تو را با تمام نقاط مثبت و منفی که داری قبول کرده ام. من کل این مجموعه رو دوست دارم و من واقعا عاشقتم. همین زن کاغذهایی که نوشته بود مچاله کرد و خود را محکم به آغوش همسرش انداخت.

 

به یاد بیاورید چگونه عاشق همسرتان شدید؟ اگر او رابخاطر اینکه شوخی می کرد و آدم پرحرف و شادی بود دوست داشتید پس چرا حالا دوست دارید او زیپ دهانش را بکشد؟ اگر آدم ساکت و قوی و جدی بود و بخاطر این موضوع عاشقش شدید چرا حالا می خواهید او پرحرف وشوخ طبع باشد؟ اگر بخاطر گذشت و مهربانیش عاشق او شدید پس چگونه اکنون اورا بخاطر دل رحمی اش سرزنش می کنید؟ دست از مقایسه بردارید:قابل توجه متاهلین عزیز...«««آویزه گوشمان باشد.... هیچ کدام از آنهایی که همسرت را با آنها مقایسه می کنی ، هنوز با تو زندگی نکرده اند تا نقاط ضعفشان را هم ببینی ... از دور همه در زندگیشان قهرمانند... .اما نه....قهرمان واقعی کسی است که با خوشی و ناخوشی عاشقانه درکنارت زندگی میکند...قهرمان زندگیت را عاشقانه باور کن...

/ 1 نظر / 12 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند...