دلایلی برای حجاب

 

پرسش:

من قلباَ به این نتیجه رسیدم که باید حجابم را رعایت کنم، اما وقتی دیگران دلیل رعایت حجابم را میپرسن، نمی تونم واسشون دلیل قانع کننده بیارم لطفا راهنماییم کنید.

پاسخ:

بفرمایید دلایل بنده برای رعایت حجاب، درست عکس دلایل شما برای عدم رعایت حجاب و یا بدحجابی است. آن چه شما در بدحجابی خیر می‌بینید، بنده شرّ می‌بینم. آن چه ارزش می‌پندارید، بنده ضد ارزش می‌دانم.

*- بفرمایید: از دلیل نماز، روزه، حج، جهاد گرفته تا دلیل حجاب، هیچ دلیلی محکم‌تر و متقن‌تر و روشن‌تر از اطاعت امر خدا و عبادت خدا نیست. بفرمایید: البته احکام الهی، همه حکیمانه است و رشد، کمال و سعادت بشر، مستلزم اجرای این احکام است، اما علت اصلی فواید آنها که خود به خود مترتب می‌شود نیست، بلکه اطاعت و عبادت است که بیشترین فایده در همین است.

*- بفرمایید: دو راه بیشتر ندارم، یا باید نفس خودم را بندگی کنم و یا او را، و من اطاعت او را بر اطاعت نفس برگزیدم.

*- بفرمایید: انسان موجودی اجتماعی و قانونمند است، یا باید از قانون خدا اطاعت کنم و یا مطیع قوانین نفس خود و دیگران باشم، و من قانونگزاری برای انسان را در شأن او می‌دانم، لذا پیرو اوامرات نفس خود یا دیگران نمی‌گردم.

*- بفرمایید: چون انسان فطرتاً عاشق کمال است، هیچ کمالی و از جمله پاکی، عفت، خوبی و ...، چرا و دلیل نمی‌خواهد؛ چرا که دلیلش همان نیل به کمال است که با عقل و فطرت انطباق دارد. کسی از انسان سالم نمی‌پرسد که چرا سالم زندگی می‌کنی؟ بلکه از متخلف و بزه‌کار می‌پرسند که چرا مرتکب خلاف شده و می‌شوی؟ پس متخلف باید دلیل بیاورد، بد حجاب باید دلایلی برای بدحجابی‌اش اقامه کند که با عقل و فطرت آدمی و نیز قوانین کمال فردی و اجتماعی منطبق باشد، نه این که کار خودش را بکند و از محجبه دلیل رعایت حجابش را بخواهد!

*- بفرمایید: هر عقل سالمی (چه مسلمان و چه غیر مسلمان)، می‌فهمد که حفظ خود، شئون خود، ارزش‌ها و قداست و حرمت خود و هم چنین جامعه، به مراتب بهتر از هتک آن و به مخاطره انداختن آن است. پس کسی که حرمت خود را هتک می‌کند و با رفتارهای غلط خود هنجار شکنی می‌کند، اوست که باید دلیل فساد و افسادش را بیاورد.

*- بفرمایید: لذت‌ها نیز متفاوت است. لذت کسی در این است که مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد و خود را اسباب رایگان تحریک شهوت دیگران قرار ندهد، همه فکر و ذکرش این نباشد که خود را چگونه جلوه دهد تا دیگران خوش‌شان بیاید و تحریک شوند و ...، لذت دیگری در این است که بگوید: امروز چنان آرایش کرده بودم و چنان پوشیده بودم و چنان غمزه و عشوه می‌آمدم که هر بغال و چغال و رهگذر و الاف دیگری که مرا دید، خوشش و آمد و تحریک شد و اتفاقاً چند تا بوق هم برایم زدند. حال کدام یک باید برای کارشان دلیل بیاورند؟

*- بفرمایید: انسان زندگی اجتماعی دارد، پس خود را به جامعه عرضه می‌کند و بالتبع مایل است که مقبول واقع شود. یکی برای خود ارزشی جز چشم و ابرو و سر و سینه قائل نیست و سرمایه‌ی دیگری جز بدنش در خود سراغ ندارد، لذا خود را با بدن و جاذبه‌های جنسی‌اش به جامعه عرضه می‌کند – دیگر برای خود ارزش‌های عقلی، اخلاقی، حیثیتی، هویتی، علمی، شعوری، فرهنگی، دینی و ... قائل است و خود را با این دارایی‌ها به حیات اجتماعی عرضه می‌کند. حال کدام باید دلیل بیاورند؟!

*- بفرمایید: انسان ذاتاً به جهت آن که از یک سو غنی نیست و نیازمند و محتاج است و از سوی دیگر عاشق کمال است، الگو پذیر نیز هست. لذا تفاوت انسان‌ها در الگوهاست. یکی خود را به رنگ بنده خدا، انسان اشرف مخلوقات، انسان خلیفة الله و به رنگ کمالات الهی (صبغة الله) در می‌‌آورد، و یکی به رنگ اصنام. یکی از انسان کامل که خدا تعیین کرده و فرموده او "اسوه حسنه"، یعنی بهترین الگوست، تبعیت می‌کند، یکی از فراعنه و الگوهای دست‌ساز آنها ، چون: هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها، مدهای تحمیلی ... و حتی حیوانات؛ حالا کدام باید دلیل عقلی بیاورند؟

 *- ... و ده‌ها دلیل و حکمت دیگر.

/ 1 نظر / 8 بازدید
صادقی

ما براي ترقي ملت و آباداني كشور ، بيش از هر چيز به مادران سالم و آگاه نياز داريم و حجاب است که خانواده را و مادر را سالم نگه می دارد